Kırım Türklerinin Sürgünü

18 Mayıs 1944 gecesi Kırım Tatar erkeklerinin büyük çoğunluğu Kızılordu’da Alman Nazi ordusuna karşı savaşırken Sovyetler Birliği’nin İçişleri Halk Komiserliği (NKVD) askerleri Kırım Tatarlarının evlerine girerek yaşlıları, kadınları ve çocukları dışarıya çıkarıp önce arabalara sonra hayvan vagonlarına doldurarak Orta Asya ve Sibirya’ya sürdüler.

Geçim kaynakları olmadan sürüldükleri yerlere bırakılan Kırım Tatarları hayatta kalmak için çeşitli yollar aramak zorundaydılar. Kırım Tatarlarının yüzde 46’sı yolda veya gittikleri yerlerde açlık, susuzluk ve hastalık gibi çeşitli sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Özel yerleşim yerlerini terk etmek kesinlikle yasaktı, bu yasağı ihlal edenlere çalışma kamplarında 20 yıla kadar ceza veriliyordu.

2. Dünya Savaşı’nın bütün zorluklarına göğüs geren Kırım Tatarları Stalin’in sinsi planından habersizdi. Sürgün insanlığın en büyük trajedilerden biri olarak kalmaya devam ediyor ve insanların yüreğinde bıraktığı yaralar hala iyileşmedi.